A Szenátus Gazdasági Bizottságának tagjai


Elnöke:
Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár, dékán
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Titkára:
Vargáné Édes Emőke Tünde

Tagok:
Dr. Mahler András gazdasági dékánhelyettes
Építőmérnöki Kar

Dr. Samu Krisztián gazdasági dékánhelyettes
Gépészmérnöki Kar

Bányász Péter hivatalvezető
Építészmérnöki Kar

Dr. Székely Edit általános dékánhelyettes
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Dr. Vámos Gábor János gazdasági dékánhelyettes
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Dr. Mándoki Péter gazdasági dékánhelyettes
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

Esztergályos-Vaczó Júlia Zsuzsanna a TTK képviselője
Természettudományi Kar

Dr. Bethlendi András gazdasági dékánhelyettes
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Pálfalvi András általános kancellár-helyettes
Kancellária

Dr. Herczeg Levente Közalkalmazotti Tanács

Lévai Imre EHK delegált tagja
Egyetemi Hallgatói Képviselet

Állandó meghívottak:

Verseghi-Nagy Miklós kancellár,

Dr. Takács Bence kabinetfőnök,
Radácsi Kristóf EHK elnök Egyetemi Hallgatói Képviselet.