A Gazdasági Bizottság a Szenátus véleményező bizottsága


A Szenátus jogszabály alapján állandó bizottságokat, valamint saját működésének segítésére véleményező bizottságokat és eseti bizottságokat hoz létre. A jogszabály alapján létrehozott bizottságokat az SZMR valamelyik melléklete szerint kell létrehozni, szervezetükről és működésükről ott kell rendelkezni.

A Szenátus véleményező bizottságai véleményezik a szakterületükre eső szenátusi előterjesztéseket, valamint módosító javaslatokkal élhetnek.
A Szenátus eseti bizottságai adott feladat megoldására létesített időszakos bizottságok, feladatukat, hatáskörüket, működési idejüket a létrehozó szenátusi határozat rögzíti.

A Szenátus véleményező bizottságaiban:
a) A bizottság elnöke a Szenátus szavazati, vagy tanácskozási jogú tagja lehet, személyére a rektor tesz javaslatot;
b) A bizottságokba a karok képviseletében a dékánok 1-1 főt, a HÖK és DOK képviseletében a HÖK elnök egy főt, Közalkalmazotti Tanács képviseletében az elnök egy főt, a Kancellária képviseletében a kancellár egy főt delegálhat;
c) A HÖK és a DOK közös képviselője a hallgatókat érintő előterjesztések tárgyalásakor a bizottság elnökétől előzetesen kérheti további képviselő(k) részvételét tanácskozási joggal.

A Szenátus munkáját segítő véleményező bizottságok, melyek a döntések előkészítése érdekében javaslatot tesznek a döntésre jogosult részére.
- Oktatási Bizottság,
- Tudományos Bizottság,
Gazdasági Bizottság.
- Egyetemi Sportbizottság

Állandó bizottságok, melyek jogszabályban, belső szabályzókban meghatározott esetekben döntési jogot gyakorolnak és döntéseikről beszámolnak a Szenátus előtt:
- Oktatásszervezési és Hallgatói Szociális Bizottság
- Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
- Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság 17

A Szenátus véleményező és eseti bizottságait a bizottságok elnökei hívják össze. A bizottságok munkájuk során, az adott kérdésre vonatkozóan a jogszabály, SZMSZ, illetve ügyrend által előírt szavazataránytól függetlenül minden esetben teljes konszenzusra törekszenek.
A véleményező bizottságok ügyrendet fogadnak el, amelyet a bizottság titkársági feladatait végző szervezeti egység honlapján megjelenít.

(Kivonat a BME SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND - ből)

BME Szervezeti és Működési Rend
23. § A Szenátus bizottságai